Steun onze moskee

Steun de moskee, wat kan je doen?

   Steun ons en steun daarmee jezelf! Door:


– Dua voor het welzijn van alle moslims en het slagen van de moskee.
– Donatie op onze bankrekening (INGB:NL82INGB0002748009 t.n.v. Mevlana Stichting Rotterdam
– Vertel vrienden en of famillie over het belang en noodzaak van de steun voor de moskee.


Lever ook uw bijdrage aan het openhouden en continue uitbreiden van onze moskee.  Er zijn heel wat kosten verbonden aan het beschikbaar stellen; denk maar aan verwarming van de grote gebedsruimten, warmwaterproductie in de woedoeruimten, enz…   Daar de geloofsgemeenschap blijft groeien, zijn wij ook genoodzaakt om werken uit te voeren om de moskee uit te breiden als ook te onderhouden. De enige bestaansmogelijkheid van onze moskee zijn de donaties.

 

 

 

 


SOCIAL MEDIA

Volg ons op Social Media

Mevlana Moskee

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Bel naar:

Naar boven