Onze Richtlijnen

Er zijn verschillende stromingen in de islam door verschillende zienswijze op de islam.
Veel moslims benadrukken deze verschillen niet en zien de islam als één godsdienst met verrijkingen.

Soennisme:

  • Hanafi - Turkije, Afghanistan, Pakistan, India, deel Midden-Oosten
  • Maliki - Noord-Afrika en Golfstaten
  • Sjafi'i - Zuidoost-Azië, Somalië, Egypte, deel Midden-Oosten
  • Hanbali/Wahabisme - Saoedi-Arabië en Golfstaten
  • Salafisme

Binnen de Ahli Soenna zijn enkele vernieuwingsbewegingen ontstaan, die zich deels aan een van de vier de leerscholen houden en zich er deels van gedistantieerd hebben. Dit zijn onder andere:

  • Asharisme
  • Moetazilisme
  • Qadarisme

SOCIAL MEDIA

Volg ons op Social Media

Mevlana Moskee

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Bel naar:

Naar boven